יום שני, 8 באוקטובר 2012

שמאי מקרקעין והערכות שווי לנכס

כל מדינה מגדירה בעצמה את הדרישות שלה להענקת תואר שמאי מקרקעין.
השמאים המורשים הוסמכו לכך לאחר שהשלימו מכסת שעות לימודים מסויימת כפי שנקבעו על פי קורסי התמחותם שמטרתם היכרות מעמיקה עם שווק הנדל"ן.

הגוף המלווה עשוי להשתמש בשמאי שנמנה על עובדיו, או לחתום על חוזה עם שמאי מקרקעין בלתי תלוי.
לעיתים מציע הבנק המלווה שהלקוח יבחר לו שמאי מקרקעין כרצונו לצורך הערכת שווי.
אם נבחר על ידי הלקוח שמאי שאינו מוכר על ידי המלווה, ההחלטה על ההלוואה עשויה להיות כפופה לבדיקה נוספת או לביקורת נוספת לפני שבבנק יקבלו  אותה.

שמאי מקרקעין צריך להיות צד שלישי אובייקטיבי, גורם מקצועי שאין לו קשר כספי או אחר לאדם כלשהו או גוף אחר המעורב בעסקה.

בדרך כלל - הלווה הוא זה שישא בעלויות החשבונית שיציג השמאי מקרקעין עבור ההלוואה שלו.

יום חמישי, 4 באוקטובר 2012

שמאי מקרקעין, שמאות מקרקעין, והערכת שווי נכס

הערכת שווי נכס היא חלק חשוב בעסקת קניית הבית/הנכס בחדש/הבא שלך
שמאי מקרקעין מסייע לך לבסס בצורה מקצועית את ערך השוק האמיתי של מחיר  הנכס לפני הקנייה.
הערכת השווי מציעה לך לקבל הערכת מחיר ריאלית כשמדובר בשוק נדל"ן פתוח ותחרותי.

הגוף המלווה שלך -בדרך כלל מדובר בבנק למשכנתאות- ידרוש ממך להציג בפניו הערכת שמאי, במיוחד כאשר אתה מעוניין להשתמש בבית או מקרקעין כבטוחה להלוואה.
הסיבה הפשוטה והמובנת לכך היא שאותו גוף דורש זאת כיוון שהוא רוצה לוודא ששווי הנכס יהיה שווה לפחות את סכום הכסף שאתה רוצה ללוות ממנו.

אל תתבלבל עם ניתוח שוק השוואתי, או CMA, עם הערכה של שמאי מקרקעין.
מתווכי נדל"ן מתשמשים ב CMA כדי לעזור למוכרים של בתים ודירות פרטיים לקבוע מחיר מבוקש ריאלי.
סוכנים מנוסים לעתים קרובות מגיעים קרובים מאוד למחיר הערכות של CMA, אך הדו"ח של שמאי מקרקעין הוא מסמך מפורט הרבה יותר.
רק על בסיס  דו"ח ההערכה של שמאי מקרקעין מוסמך -ישקול הבנק את החלטה אם להלוות כסף לקונה או לא.