יום שני, 8 באוקטובר 2012

שמאי מקרקעין והערכות שווי לנכס

כל מדינה מגדירה בעצמה את הדרישות שלה להענקת תואר שמאי מקרקעין.
השמאים המורשים הוסמכו לכך לאחר שהשלימו מכסת שעות לימודים מסויימת כפי שנקבעו על פי קורסי התמחותם שמטרתם היכרות מעמיקה עם שווק הנדל"ן.

הגוף המלווה עשוי להשתמש בשמאי שנמנה על עובדיו, או לחתום על חוזה עם שמאי מקרקעין בלתי תלוי.
לעיתים מציע הבנק המלווה שהלקוח יבחר לו שמאי מקרקעין כרצונו לצורך הערכת שווי.
אם נבחר על ידי הלקוח שמאי שאינו מוכר על ידי המלווה, ההחלטה על ההלוואה עשויה להיות כפופה לבדיקה נוספת או לביקורת נוספת לפני שבבנק יקבלו  אותה.

שמאי מקרקעין צריך להיות צד שלישי אובייקטיבי, גורם מקצועי שאין לו קשר כספי או אחר לאדם כלשהו או גוף אחר המעורב בעסקה.

בדרך כלל - הלווה הוא זה שישא בעלויות החשבונית שיציג השמאי מקרקעין עבור ההלוואה שלו.

תגובה 1:

  1. כשמאי מקרקעין כך גם מהנדס
    ביקורת מבנים

    ובדק בית. כשמגיע שמאי מקרקעין לערוך בדיקת שווי נכס או כשמגיע מהנדס בדק בית לבדוק ליקויי בניה בדירה הוא חייב להיות נייטרלי ולערוך את הערכת ליקויי הבניה או ערך הדירה מתוך שיקולים מקצועיים שטובת הלקוח לנגד עיניו.

    השבמחק